Hoppa till huvudinnehåll

Ändra fastighetens namn

I Lantmäteriverkets e-tjänst kan du ansöka om ändring av namnet på den fastighet (registerenhet) du äger. Du kan ange "Annan förrättning" i ansökan om lantmäteriförrättning eller använda en fritt formulerad ansökan. Det är rekommendabelt att namnet består av ett ord, som också kan vara ett sammansatt ord.

Ändra fastighetens namn

 1. Samla eventuella bilagor som rör saken. Om fastigheten har flera ägare ska du bifoga fullmakter från alla ägare.
 2. Ansök om förrättning i e-tjänsten:

  - personkunder

  - organisationskunder

  Välj först fastighet och förrättning, fyll sedan i ansökan och lägg till eventuella bilagor i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

 3. Om du vill få lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv, ta i bruk Suomi.fi-meddelanden.

Alternativt kan du ansöka om förrättning genom en fritt formulerad ansökan ifall du inte har möjlighet att använda e-tjänsten.

Ange i ansökan

 • i vilken kommun fastigheten eller det samfällda området finns
 • dess registerbeteckning (t.ex. 123-408-1-24)
 • fastighetens nuvarande namn
 • fastighetens nya namn.

Om fastigheten har flera ägare ska du bifoga fullmakter från alla övriga ägare.

Skicka din underskrivna ansökan till Lantmäteriverket (forrattningsansokningar@lantmateriverket.fi).

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Övriga beslut om registeranteckningar

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7509105009
Ändring av registerenhetens namn
145,00 Ingen moms
7509104270
Beslut om ändring av fastighetens art
165,00 Ingen moms
7509104271
Anteckning av en plantomt som en tomt i fastighetsregistret eller annan ändring av fastighetsbeteckningen som avses i 4 § i fastighetsregisterlagen (392/1985)
350,00 Ingen moms

Börja använda Suomi.fi-meddelanden

Du får lantmäteriförrättningarnas handlingar i elektroniskt format direkt till dig själv.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.