Hoppa till huvudinnehåll

Väg- och nyttjanderätter

En nyttjanderätt (servitut) kan stiftas till förmån för en fastighet på mark som ägs av någon annan. Sådana är exempelvis rätt till väg, brunn, båtplats, bilplats eller placering av elledningar. Den ena fastighetens rättighet är alltså den andra fastighetens belastning.

En bestående rättighet som tillhör en fastighet antecknas i fastighetsdatasystemet. Då påverkar eventuella ägarbyten inte väg- eller nyttjanderätten.

Bildandet av en bestående väg- eller servitutsrätt sker alltid vid en fastighetsförrättning. Vid förrättningar av enskild väg och servitutsförrättningar strävar vi efter att verkställa markägarnas avtal om vägrätter och servitut samt användningen av dem,