Hoppa till huvudinnehåll

Handböcker och ersättningsuppgifter

På denna sida finns anvisningar och rekommendationer som berör inskrivningsuppgifter och fastighetsförrättningar.

Inskrivningshandbok

Inskrivningshandbok är en anvisning för inskrivningspersonalen. Handboken är under uppdatering.

Handbok för förrättningsförfarandet (HFF)