Ändra fastighetens namn

Om du äger en fastighet (registerenhet) kan du ansöka om ändring av dess namn med en fritt formulerad ansökan. Vi rekommenderar att namnet består av ett ord, som kan vara sammansatt.

I ansökan ska du meddela

  • i vilken kommun fastigheten eller det samfällda området finns
  • fastighetsbeteckningen (exempelvis 123-408-1-24)
  • fastighetens nuvarande namn
  • fastighetens nya namn.

Om fastigheten har flera ägare, ska alla ägare underteckna ansökan.

Skicka ansökan till Lantmäteriverket (registreringsarenden@lantmateriverket.fi).

Uppskattad handläggningstid

Handläggningstiden är två -tre veckor.

Ändring av en registerenhets namn

Sökterm Pris exkl. moms i euro (€) Pris inkl. moms i euro (€)
5009 Beslut om ändring av en registerenhets namn 135,00 exkl. moms