Registrering av fastighets ägaderätt (Lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
119,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
119,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
119,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart (enligt 11 kap. 6 § i jordabalken, 540/1995)
119,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om och ändring av myndighet som administrerar en fastighet samt ärende som gäller in-skrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
65,00 Ingen moms
7420107462
Ändring av den i lagfarts- och inteckningsregistret antecknade sökandes identifikationsuppgifter €/h
88,00 Ingen moms