Anvisningar

Ohjeita rekisterinpitäjille.

Installationanvisning

Installationanvisningar är på finska.

Anvisningarna för fastighetsregisterföring

Föreskrift om kodgrupperna för fastighetsdatasystemets fastighetsregister

Gemensamma spelregler för registerföringen

Förnyelsen av fastighetsregistrets beteckningssystem och dess inverkan på registerföringen

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Problem med att använda tjänsten?