Hoppa till huvudinnehåll

Väghållning och underhåll av enskilda vägar

Enskilda vägar byggs och underhålls av vägdelägarna tillsammans.

För förvaltning och väghållning kan man bilda ett väglag som består av vägdelägarna. Väglaget kan bildas vid en förrättning av enskild väg eller av vägdelägarna själva vid en väglagsstämma. En förutsättning för att bilda ett väglag är att vägen berörs av en bestående vägrätt. Väghållning och administrativa ärenden behandlas vid regelbundna väglagsstämmor och stämmobesluten är bindande för vägdelägarna. Väglaget kan också bevilja vägrätt till nya användare av vägen.

Ett väglag uppstår när det har antecknats i fastighetsdatasystemet. 

Väglaget kan upprätta stadgar för sin verksamhet. Stadgarna träder i kraft när de har antecknats i fastighetsdatasystemet.

Meddelanden till Lantmäteriverket

Väglagen ska meddela Lantmäteriverket om bildandet av väglag samt stadgar och kontaktuppgifter.

Meddela väglagets kontaktuppgifter

Meddela väglagsbeslut till fastighetsdatasystemet

Register över enskilda vägar

Lantmäteriverket för ett register över enskilda vägar som förvaltas av väglag. Du kan beställa avgiftsbelagda utdrag ur registret.

Av ett utdrag ur registret över enskilda vägar framgår väglagets namn, beteckning, eventuella stadgar och kontaktpersonens uppgifter (om angivna) samt en förteckning över de fastigheter på vilkas område vägen går. Endast väglaget har uppdaterad information om vägdelägarna och väganvändarna.

Ytterligare information:

Behöver du hjälp?