Hoppa till huvudinnehåll

Publiceringstillstånd

Fastighetsgränsmaterial

Fastighetsgränsmaterial ingår i Lantmäteriverkets öppna data. Licensen för LMVs avgiftsfria data.

Tryckta kartor och utskrifter

Lantmäteriverket har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till utskrifter som framställs ur Terrängdatabasen / fastighetsregistret.

Ansök om publiceringstillstånd hos Lantmäteriverket när du vill:

  • kopiera tryckta kartor eller kartutskrifter
  • publicera kopior av tryckta kartor eller kartutskrifter
  • publicera kopior av tryckta kartor eller kartutskrifter på internet.

Webbtjänster

Utgivning av registeruppgifter som har tagits fram på en karta via Fastighetsdatatjänsten kräver publiceringstillstånd som beviljas av Lantmäteriverket. Utgivning utan registeruppgifter av kartor som har tagits fram via denna tjänst är inte tillåten.

Kopierings- eller publiceringstillstånd beviljas inte till kartor och flygbilder på Kartplatsen. Kartor och flygbilder som kan användas för kopiering och publicering tillhandahålls i filtjänsten för avgiftsfri data. Läs mer information i Kartplatsens anvädningsvillkor.

Det är möjligt att kopiera och skriva ut enstaka kartor för privat bruk eller för kunskapsprov från geodataportalen Paikkatietoikkunas karttjänst (kartfönster). Dessutom kan en användare som loggat in i Paikkatietoikkuna definiera en karta och inbädda den på sin egen webbplats. Övrig kopiering och publicering är förbjuden. Mera information om publiceringstillstånd för datamaterial som tillhandahålls i Paikkatietoikkunas karttjänst kan fås av den som producerat datamaterialet ifråga.

I webbtjänsten Karelens kartor får användas fritt för icke-kommersiella ändamål. För kommersiell publicering behövs tillstånd från Lantmäteriverket eller Topografikåren. Fråga gärna om användningstillstånd på Lantmäteriverket.

I regel ges tillstånd

I regel beviljas tillstånd, men Lantmäteriverket uppbär en avgift för publiceringstillståndet till publisering av fastighetsdata. Avgiftens storlek beror på vad produkten kommer att användas till samt antalet kopior eller upplagans storlek.

Kontakta via e-post: kundservice@lantmateriverket.fi eller Lantmäteriverkets kundserviceställen.

Avgiftsfria material

Det är tillåtet att kopiera, publicera och förmedla vidare Lantmäteriverkets öppna digitala terrängdatamaterial, baskartor för statistik och avgiftsfria digitala bakgrundskartor om materialets ursprungskälla anges exempelvis så här: baskarta: Bakgrundskarta raster (c) Lantmäteriverket 1/2021 (materialets anskaffningsår och anskaffningsmånad)