Hoppa till huvudinnehåll

Publiceringstillstånd

Publicering av Lantmäteriverkets material med kartor och geografisk information påverkas av i vilken källa materialet har hämtats. I användar- och avtalsvillkoren för tjänsterna anges för vilken användning tjänsten är avsedd (till exempel för nedladdning av filer eller visning av färdigt material).

Öppet material som laddas ned från filtjänsterna

Du kan publicera material fritt och utan kostnad när du iakttar villkoren för Lantmäteriverkets licens för öppet datamaterial Nimeä CC 4.0.

Laserskannat material

Laserskannat material finns tillgängligt som öppet material, men precisare laserskannat material 5 p kräver en bruksbild.

Tryckta kartor och utskrifter, utskriftsfiler

Lantmäteriverket har upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till tryckta kartor och utskrifter som framställs ur terrängdatabasen och fastighetsregistret. 

Du kan fritt publicera Lantmäteriverkets kartor, om du beaktar följande:  

  1. Publikationen ska visa samma ©-anteckningar och varningar som finns på tryckta kartor eller kartutskrifter: 
  • Terränguppgifter © Lantmäteriverket
  • Fastighetsuppgifter © Lantmäteriverket och kommunerna
  • Sjökortsmaterial © Kommunikationsverket Traficom 
  • Djupdata © Finlands miljöcentral
  1. Om den karta som publiceras innehåller uppgifter från Kommunikationsverket (led/djup) ska den dessutom innehålla anteckningen "VARNING: Ej för navigering".
  2. Också i samband med gamla kartor (över 50 år) anges den som upprättat kartan, dvs. till exempel i Lantmäteristyrelsens kartor används beteckningen © Lantmäteriverket. 

Exempel 1. Urklippet Lantmäteriverkets kartutskrift där terrängkarta (Terrängdata), farledsdata (Sjökortsmaterial) och sjödjupkurvor (Djupdata) beskrivs i ljus skala. Fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar (fastighetsuppgifter) beskrivs i rött.

Urklippet Lantmäteriverkets kartutskrift.
Exempel på märkning av copyright och varning:

Terränguppgifter © Lantmäteriverket
Fastighetsuppgifter © Lantmäteriverket och kommunerna
Sjökortsmaterial © Kommunikationsverket Traficom
Djupdata © Finlands miljöcentral
VARNING: Ej avsett för navigering

Exempel 2. Urklipp Lantmäteriverkets kartutskrift med terrängkarta (Terrängdata), farledsuppgifter (Sjökortsmaterial) och sjödjupkurvor (Djupdata).

Urklippet Lantmäteriverkets kartutskrift.
Exempel på märkning av copyright och varning:

Terränguppgifter © Lantmäteriverket
Sjökortsmaterial © Kommunikationsverket Traficom
Djupdata © Finlands miljöcentral
VARNING: Ej avsett för navigering.

Baskartor för statistiken 

Du kan fritt publicera statistikbaskartorna. I samband med användningen ska bottenkartans ursprungliga källa anges (© Lantmäteriverket).

Gränssnitt

Kontrollera publiceringsrättigheterna i beskrivningen av tjänsten eller i avtalet.

Webbtjänster

Villkoren för publicering och användning av tjänsterna är tjänstespecifika. Läs mer om

Ytterligare information

Om du har frågor om publiceringsrättigheter kan du kontakta kundtjänsten på adressen asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi.