Datatjänster för kommuner

Datatjänsterna används för att leverera uppgifter i tidsenliga register i xml-format. Dataleveransen gör det möjligt för kunden att upprätthålla en egen kopia av registret. Dessa tjänster är främst avsedda för kommuner och städer.

Materialet levereras till dataförmedlingskatalogen, varifrån uppgifter kan hämtas antingen manuellt eller automatiskt. Uppgifterna kan beställas i form av regelbundna uppdateringar.

Uppgifter i fastighetsregistret tillhandahålls i Datatjänsten (fastighetsregistret).

Uppgifter i lagfarts- och inteckningsregistret tillhandahålls i Datatjänsten (lagfarts- och inteckningsregistret).

Applikationernas tillgänglighet

Kontrollera applikationernas aktuella tillstånd och eventuella störningar.

Webbtjänsternas kundstöd

Kontakta kundstödet: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi eller 029 530 1119.