Utredning av en fastighets gränser

Om din fastighets gränser är oklara behöver du en rågångsförrättning.

Ett råmärke kan ha försvunnit eller fastighetsgränsens plats kan i övrigt vara oklar, exempelvis på grund av höjdskillnader i terrängen eller gränsens längd. Marken kan ha fått nya ägare och man kan ha glömt uppgiften om fastighetsgränsens sträckning, det vill säga dess läge.

Mätningsmetoderna och precisionen har blivit bättre så att ett råmärke kan i terrängen vara på ett annat ställe än på kartan. I kartapplikationer kan fastighetsgränsens sträckning vara oklar.

Vid en rågångsförrättning reder man ut fastighetsgränsens sträckning, bygger nya rårösen för att ersätta dem som har försvunnit och märker vid behov ut rålinjen i terrängen.

Rågångsförrättning kan sökas av exempelvis en fastighets ägare eller delägare, innehavare av arrenderätt, kommunen, eller en person vars rätt direkt berörs av rågångsförrättningen (exempelvis äger en fastighet som är delägare i samfällt område).

Ansök om rågångsförrättning.

Du kan ansöka rågång med samma blankett som används för andra lantmäteriförrättningsansökningar.

Fastighetsgränsens sträckning i terrängen reds ut

Rågångsförrättningen inleds med ett sammanträde, till vilket rågrannar kallas.

När gränsens sträckning avgörs utnyttjar man observationer i terrängen (exempelvis hanteringen av skogen, rester av ett gränsstängsel), råmärken som hittats i terrängen, gamla förrättningskartor och markägarnas uppgifter om gränsens sträckning.

I slutet av en rågångsförrättning fattas beslut om fördelningen av förrättningskostnaderna. Efter förrättningen får du förrättningsprotokollet och förrättningskartan som anger sträckningen av den gräns som gåtts upp vid förrättningen.

Läs mer om rågång (pdf) och råmärken (pdf).

Pris

Läs mera om pris (pdf).