Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Obs. I avgiften för upprättande av överlåtelsehandling ingår även handläggning av lagfart.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
10938
Ansökan av inteckning
20,00 Ingen moms
10952
Ansökan om dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
10983
Avgift för öppn. av faktur.avtal på nytt
80,00 99,20
10972
Fastighetsregisterutdrag
14,00 Ingen moms
10976
Fastighetsregisterutdrag outbrutet omr.
14,00 Ingen moms
78101010986
Generell fullmakt / ansökning
250,00 310,00
10975
Gravationsbevis
14,00 Ingen moms
10953
Inskrivning av särskild rättighet elektronisk underskriftstjänst
95,00 Ingen moms
10977
Intyg om arrenderätt
14,00 Ingen moms
10973
Kartutdrag ur fastighetsregistret
14,00 Ingen moms
10974
Lagfartsbevis
14,00 Ingen moms
10941
Meddel. som gäll. innehav. av skr pantbr
17,00 Ingen moms
10955
Ändring av särskild rättighet
87,00 Ingen moms
10949
Ärendehanteringsavgift (föravtal) i elektroniskt köpsystem
51,00 Ingen moms
10954
Ärendehanteringsavgift för upprättände av överlåtelsehandling (inkl. lagfartsuppgift)
170,00 Ingen moms
10940
Överföring av pant
10,00 Ingen moms
10951
Överlåtelse av särskild rättighet
95,00 Ingen moms