Hoppa till huvudinnehåll

Överföring av arrenderätt

Registreringen av överföring av en arrenderätt tryggar arrendetagarens rättighet till arrendeområdet.

Som bilaga till ansökan behövs köpebrevet med vilket arrenderätten har sålts vidare. Du kan skicka handlingarna per post eller lämna in dem hos Lantmäteriverkets kundservice. Vi returnerar dem utan dröjsmål.

Så har ansöker du om registrering av överföring av en arrenderätt

Det bästa sättet att ansöka om registrering beror på din situation:

 1. Du kan sköta ett köp av arrenderätt elektroniskt i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Ansökan blir då automatiskt anhängig.
 2. Du kan själv ansöka om registrering i Lantmäteriverkets e-tjänst:

  - personkunder
  - organisationskunder

  Ta först reda på arrenderättens anläggningsbeteckning (till exempel 837-121-391-2-L1). Välj ”Alla fastigheter” och sök uppgifter om arrenderätt med hjälp av anläggningsbeteckningen. Klicka på ”Registrera arrenderätt” och fyll i ansökan.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

  Registreringen av arrenderätt eller annan särskildrättighet betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.

 3. Ditt ombud (exempelvis en bank) kan lämna in ansökan i ditt ställe.
 4. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster, kan du ansöka om överföring av en arrenderätt även med vår blankett på webbplatsen suomi.fi.

Du ska ansöka om registrering av överföring av arrenderätt inom 6 månader efter att köpebrevet har undertecknats.

Överlåtelseskatt

Överlåtelseskatt måste betalas på en överföring av arrenderätt. Lämna en överlåtelseskattedeklaration och betala överlåtelseskatten i Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt. Skatteskyldigheterna ska skötas genast i samband med köpet. Kvitton behöver inte bifogas till ansökan. Skatteförvaltningen informerar Lantmäteriverket direkt om att skatten har betalats.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Kompletteringsbegäran

Vid behov ber ansökans handläggare dig komplettera din ansökan. Du kan skicka kompletteringarna via Lantmäteriverkets e-tjänst. Skicka handlingarna i original per post till Lantmäteriverket. Vi returnerar dem utan dröjsmål.

Prislista

Arrenderätter till fastigheter och begränsningar av besittningsrätt

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7430107430
Inskrivning av särskild rättighet (JB 14:2 §)
151,00 Ingen moms
7430107435
Överföring av särskild rättighet (JB 14:2 §)
151,00 Ingen moms
7430107432
Annan inskrivning eller överföring av särskild rättighet (sytning, skogsavverkningsrätt, annan rättighet)
180,00 Ingen moms
7430107434
Ändring av särskild rättighet
105,00 Ingen moms
7430107436
Förtydligande av inskrivning av särskild rättighet
105,00 Ingen moms
7430107433
Avregistrering av särskild rättighet
105,00 Ingen moms
7430107437
Ändring av företrädesordning
41,00 Ingen moms