Så här ansöker du om inteckning

Om du vill utnyttja en fastighet eller arrenderätt som säkerhet för ett lån, måste du ansöka om inteckning.

För att inteckningen ska kunna fastställas, måste lagfarten eller arrenderätten vara inskriven i lagfarts- och inteckningsregistret. Du kan ansöka om inteckning och lagfart samtidigt. Uppgiften om inteckning framgår av gravationsbeviset.

En inteckning kan hänföra sig till en fastighet eller till ett outbrutet område eller en kvotdel av fastigheten. En arrenderätt kan intecknas om den fyller vissa krav.

Du får ett meddelande när inteckningen har avgjorts och det elektroniska pantbrevet har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret.

En inteckning gäller tills vidare. Om den inte längre ska gälla, måste den dödas, det vill säga tas bort från registret, separat.

Elektroniskt pantbrev

Med elektroniskt pantbrev avses en anteckning i lagfarts- och inteckningsregistret som visar att ett elektroniskt pantbrev utfärdats för en inteckning. I registret antecknas vem som är mottagare av det elektroniska pantbrevet. Den sökande får ingen pappersversion av det elektroniska pantbrevet, utan bara ett beslut om att inteckningen har fastställts. Den som antecknats som mottagare av pantbrevet kan ansöka om överföring av elektroniskt pantbrev.

Skriftliga pantbrev beviljas inte längre. Från början av 2020 kan skriftliga pantbrev inte användas som säkerhet för lån, men de förlorar inte automatiskt sin giltighet och bör inte förstöras. Om en fastighetsägare vill använda skriftliga pantbrev som säkerhet för lån måste de först konverteras till elektronisk form. Om ansökan görs av fastighetens ägare ska det skriftliga pantbrevet lämnas till Lantmäteriverket som bilaga till ansökan.

Ansökan om ändring av inteckning.

 

Så här ansöker du om inteckning

  1. Du kan fylla i en elektronisk inteckningsansökan genom att logga in på Fastighetsöverlåtelsetjänsten eller ansökningsblanketten.

  2. Skicka den antingen per e-post, tjänsten Turvaviesti eller per post. Vi ber dig beakta att vanliga e-brev som inte krypterats inte uppfyller dataskyddskraven. Sekretessbelagda handlingar skickas via tjänsten Turvaviesti.

Handläggningstid

En inteckning handläggs inom 20 dagar.

Pris och betalning

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Om du ansöker om inteckning via Fastighetsöverlåtelsetjänsten, tas avgiften ut redan i samband med ansökan. I övriga fall tas den ut först efter att beslutet fattats.

Inteckningsärenden

För handläggningen av ett inteckningsärende tas en avgift ut för varje fastställd inteckning.

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7420207453
Fastställande av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207460
Ändring av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207451
Utvidgning av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207452
Upplösning av inteckning
35,00 Ingen moms
7420207454
Sammanslagning av inteckningar för varje inteckning som uppkommer genom sammanslagningen
35,00 Ingen moms
7420207459
Delning av inteckning för varje inteckning som uppkommer genom delning
35,00 Ingen moms
7420107425
Dödande av inteckning
0,00 Ingen moms
7420207458
Anteckning som gäller mottagaren av ett elektroniskt pantbrev
17,00 Ingen moms
7420107427
Anteckning om innehavaren av ett skriftligt pantbrev
35,00 Ingen moms
7420207457
Ändring av ett skriftligt pantbrev till ett elektronisk pantbrev
19,00 Ingen moms
7420207462
Ändring av skriftligt pantbrev till elektroniskt pris/st. för över 100 st.
1,00 Ingen moms

Dödande av inteckning är avgiftsfritt

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.