Hoppa till huvudinnehåll

Registrera äganderätten till din fastighet genom att söka lagfart

Lagfart innebär att fastighetens ägande registreras i Lantmäteriverkets lagfarts- och inteckningsregister. När fastigheten byter ägare ska den nya ägaren söka lagfart.

Du kan söka lagfart på en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från det att köpebrevet undertecknades. Endast en fastighet som har lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån.

Så här ansöker du om lagfart

Du kan söka lagfart på flera fastigheter med en ansökan. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.

Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 1. Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 2. Du kan göra ett köp utan köpvittne i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lagfarten blir då automatiskt anhängig.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

  Lagfarten betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.

 4. Ditt ombud (exempelvis en bank) kan lämna in ansökan i ditt ställe.
 5. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) för att söka lagfart.

Överlåtelseskatt

Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

Nödvändiga bilagor

På vår webbplats kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

Handläggningstid

Se de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar och lantmäteritjänster på sidan Handläggningstider för ansökningar.

Prislista

Registrering av äganderätt till fastighet (lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
151,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
151,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
151,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
151,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
74,00 Ingen moms

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas