Hoppa till huvudinnehåll

Registrera äganderätten till din fastighet genom att söka lagfart

Lagfart innebär att fastighetens ägande registreras i Lantmäteriverkets lagfarts- och inteckningsregister. När fastigheten byter ägare ska den nya ägaren söka lagfart.

Du kan söka lagfart på en fastighet, ett outbrutet område eller en kvotdel av en fastighet. Lagfart ska sökas inom sex månader från det att köpebrevet undertecknades. Endast en fastighet som har lagfart kan intecknas och användas som säkerhet för ett lån.

Så här ansöker du om lagfart

Du kan ansöka om lagfart på alla fastigheter och outbrutna områden som ingår i överlåtelsen med en och samma ansökan. Du kan även ansöka om lagfart på eventuella övriga mottagares vägnar. Priset bestäms enligt antalet fastigheter.
 

Det bästa sättet att ansöka om lagfart beror på din situation:

 1. Om ärendet gäller ett köp och du får hjälp av ett köpvittne kan köpvittnet i samband med köpet få lagfarten anhängig för dig.
 2. Du kan göra ett köp utan köpvittne i Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Lagfarten blir då automatiskt anhängig.
 3. Om du vill, kan du själv söka lagfart i e-tjänsten:

  - personkunder
  - organisationskunder

  Välj fastighet och klicka på Sök lagfart.

  De personer för vilka organisationens firmateckningsrätt antecknats i handelsregistret kan logga in i tjänsten för organisationen.

  Lagfarten betalas i e-tjänsten när ansökan lämnas in.

 4. Ditt ombud kan söka lagfart för din räkning. Använd då ansökningsblankett (pdf, suomi.fi).
 5. Om du inte kan använda våra elektroniska tjänster kan du använda vår ansökningsblankett (pdf, suomi.fi) för att söka lagfart.

Överlåtelseskatt

Vid fastighetsköp använd Skatteförvaltningens tjänst MinSkatt för att göra en överlåtelseskattedeklaration och betala skatten innan du ansöker om lagfart. Kvitton behöver dock inte bifogas till ansökan eftersom Lantmäteriverket får information om betald överlåtelseskatt direkt från Skatteförvaltningen. Läs mera (vero.fi).

Nödvändiga bilagor

I vår interaktiva guide kan du få hjälp med vilka bilagor som behövs till din ansökan. Om du har fått en fastighet genom avvittring, arvskifte eller testamente behöver vi handlingen i original för att behandla ärendet. Vi kan inte vara säkra på att en handling som skickats per e-post är originalet.

Vi returnerar handlingen utan dröjsmål.

Handläggningstid

Granska de genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar

Prislista

Registrering av äganderätt till fastighet (lagfart)

Produkt Pris € (exkl. moms) Pris € (inkl. moms)
7410107410
Lagfart
161,00 Ingen moms
7410107412
Kungörelselagfart
161,00 Ingen moms
7410107411
Registrering av äganderätt
161,00 Ingen moms
7410107413
Förtydligande lagfart, 11 kap. 6 § i jordabalken (540/1995)
161,00 Ingen moms
7410107415
Anteckning om en myndighet som administrerar en fastighet eller om en ändring som gäller detta samt annan inskrivning i lagfarts- och inteckningsregistret
79,00 Ingen moms

Fastighetsöverlåtelsetjänsten

Du kan överlåta din fastighet till någon annan, ansöka om inteckning eller överföring av ett elektroniskt pantbrev eller underteckna handlingar.

Läs mer

Behöver du hjälp med ansökan?

Kontakta vår kundservice per telefon 029 530 1120.

Beställ en e-faktura – miljön tackar dig

E-fakturan är ett enkelt och säkert sätt att ta emot Lantmäteriverkets fakturor i din egen nätbank.

Elektroniska signaturer

Kontrollera vilka handlingar som gäller fastighets- och lägenhetsregistrering som kan signeras elektroniskt och vilken tjänst som kan användas för att signera handlingen. 

Läs när elektronisk signatur kan användas