Hoppa till huvudinnehåll

Bildarregisterenheter

På utskriften "Bildarregisterenheter" visas registerenhetens bildande registerenheter som vid den angivna tidpunkten är i kraft och som ligger bakåt i bildningskedjan. På utskriften syns alltså endast registerenheter som registrerats före eller på det givna datumet. Registerenheterna kan fortfarande vara i kraft eller de kan ha upphört efter den angivna tidpunkten.

Registerenheterna i bildningskedjan undersöks endast fram till den angivna tidpunkten så att sökningen inte fortsätter bakåt om registerenheten har varit i kraft vid den angivna tidpunkten. Om en i bildningskedjan tidigare varande bildande registerenhet fortfarande var i kraft vid den angivna tidpunkten, tas den inte med på utskriften.

På utskriften visas inte outbrutna områden eller separat överlåtna andelar i samfällda områden.

I samband med rubriken visas ett datum som anger när avsnittet har tagits ur registret. På de följande raderna anges registerenhetens fastighetsbeteckning och namn. Ifall registerenheten har upphört, visas även upphörandedatum.

Beställ utdrag och intyg

Se exempel

Basuppgifter

I basuppgifterna anges registerenhetens basuppgifter på samma sätt som på fastighetsregisterutdraget. Läs mera om fastighetsregisterutdrag.

Bildarregisterenheter bakåt i bildningskedjan vid tidpunkten

I utskriftens rubrik anges datum enligt vilket sökningen har gjorts. Om det inte finns några bildande registerenheter som var i kraft vid den angivna tidpunkten visas endast rubriken.