Hoppa till huvudinnehåll

Kallellse till lantmäteriförrättning 2022-694732

Till påseende t.o.m.
Sökande
Egentliga Finlands NTM-central
Ärendenummer
MMLm/12773/33/2022

I landsvägsförrättningen behandlas bestämning av gränser och ersättning för det område, som behövs för byggandet av den nya bron vid Rävsundet. Bron är en del av landsväg nr 180 mellan S:t Karins och Pargas. Vidare behandlas reglering av enskilda vägar som berör bl.a. Bredviksvägen, Ekbacksvägen, Rieåkersvägen, Pärnäsvägen, Kirjala strandväg i Pargas och Vuolahdentie i S:t Karins.

Mera information om vägplanen: mmlwww.nls.fi/sv/kungorelser/mmlm12773332022

Förrättningen inleds fredagen 2.9.2022 kl. 9.30 Pargas stads ämbetshus, Strandvägen 28, mötesrum Bryggan, 3.vån.

Sakägares frånvaro hindrar inte att förrättningen behandlas.                   

 

Förrättningsingenjör Anders Robertsson, 040 081 8727, anders.robertsson@lantmateriverket.fi